top of page

Mama Fiyatlarında %18 KDV Kaldırılması İçin Cimer'e Gönderilmek Üzere Hazırlanan Dilekçe Örneği

Seçilecek Kamu Kurumu : Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Sayın yetkili;

30.12.2007 tarihinde, 26742 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da yayınlanan listede yer almayan işlemler için KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. İşbu liste incelendiğinde, sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) için ise KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Bu noktada, kedi köpek yemleri dışındaki tüm yemler için KDV oranı %1 olarak belirlenmişken, kedi ve köpekler için kullanılan yemlerden %18 KDV alınmakta,

bu KDV bedeli ise üretici tarafından ürün fiyatlarına yansıtılmaktadır.

TC Anayasası’nın 73. maddesinin 2. fıkrası “Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. Türkiye’de bütün gıda ürünlerinde KDV oranın %8 olduğu, bütün hayvan yemlerinin KDV oranın ise %1 olduğu ANCAK kedi ve köpek yemlerinin ‘’lüks tüketim’’ olarak sayılması sebebiyle ithal veya yerli fark etmeksizin %18 KDV’ye tabii tutulduğu düşünüldüğünde, bu düzenlemenin vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımına hizmet etmediği ve bu haliyle Anayasa’yla belirlenen maliye politikasına aykırı olduğu açıktır.

Bu ülkede binlerce insan ‘’belediyeler sorumluluklarını yerine getirmediği için’’ sokaklarda aç ve susuz kalan binlerce hayvanın bakımı, tedavisi ve beslenmesi ile ilgilenmektedir. Bu hayvanlar bizlerin LÜKSÜ değildir. DEVLETİN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU CANLILARDIR. Ne var ki bakım yükümlülüğü yerine getirilmediği gibi, belediyenin sorumluluğunu yüklenen bireylere bir de adaletsiz bir oranla %18 KDV yükü yüklenmektedir.

İnek, at, tavuk, balık ve kuş gibi hayvanların yemlerinin KDV oranları %1 iken SADECE kedi ve köpek yemlerinden %18 KDV tahsili hakkaniyetsizdir. Hayvan, hayvandır. Yem, yemdir.

Netice itibariyle, her geçen gün yerli, ithal fark etmeksizin kedi, köpek mamalarına gelen zamların altından kalkamıyoruz. Evlerimizde ve sokakta baktığımız hayvanları açlıkla ölüme mahkum etmek istemiyoruz. Adaletin tecellisini ve her hayvan yemi gibi kedi köpek yemlerinin de

KDV oranlarının %1’e indirilmesini talep ediyoruz.

paw-guard-logo.png
bottom of page